Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja azt. Ezen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül. Felek magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. A későbbiekben nem kereshető vissza, valamint semmilyen magatartás kódexre nem utal.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Wellness Gate System Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) által működtetett http://prestigewellness.hu honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő, a szolgáltatást / terméket megvásárló Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF a fenti honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed.

 

A Szolgáltató (Eladó) azaz az üzemeltető cég neve: Wellness Gate System Kft.

Székhelye: 1139 Budapest, Fáy utca 45.

Adószáma: 25283051-2-41

Számlavezető Bank: OTP Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 11703006 25976889-00000000

Képviselő: Tóth Tamás

Email: info@prestigewellness.hu

 

FONTOS, hogy minden átutalási tranzakciónál előbb kiállítjuk és elküldjük a kért bérlet- termékre a számlát, vagy a hivatalos díjbekérőt. A vásárló csak azután indítsa el az utalását, amennyiben megkapta tőlünk a kiállított díjbekérőt, vagy a számlát.

 

PREAMBULUM

Az ÁSZF-ben használt fogalmak tisztázása:

Felek: Eladó (Szolgáltató) és Vevő (Ügyfél) együttesen

Az Eladó, azaz Szolgáltató az Prestige Fitness and Wellness Központ és az prestigewellness.hu honlap üzemeltetője.

Vevő (Ügyfél): a Szolgáltató honlapján keresztül vételi ajánlatot tevő, a vásárlást elindításával szerződést kötő személy. Illetve a Szolgáltató telephelyén megjelenő ügyfél, aki a helyszínen vásárol szolgáltatást, terméket.

A Szerződés: Eladó és Vevő között a http://prestigewellness.huHonlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

ÁSZF, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó és Vevő között a fennálló jogviszony részleteit és a létrejött ügylet feltételeit és szabályozását.

A Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki felkereste a Szolgáltató által üzemeltetett helyet vagy honlapot.

A fogyasztói megállapodás: olyan szerződés, melynek egyik alanya, a vásárló fogyasztónak minősül.

Az Prestige Fitness and Wellness Központ honlapja: a http://prestigewellness.hu weboldal, amely a távollévők közötti kommunikációt és adásvételt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely a Felek között létrejött megállapodás szerinti termék / szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében, a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül kötetik meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termékek / szolgáltatások: a http://prestigewellness.hu weboldal és árlsita kínálatában szereplő, az Üzemeltető által forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezheti.

Bérlet-indítási határidő: a megvásárolt bérlet-terméket a vásárlástól, a fizetés teljesítésétől számítva legkésőbb 30 napon belül kell elindítani. Ez azt jelenti, hogy a Vevőnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy a megvásárolt bérlet használatát megkezdje.

Bérlet hosszabbítás:a bérleteink nem hosszabbíthatóak, kivétel képeznek ez alól azok a bérletek, amik akciójában és nevében a "szüneteltethető" megnevezés szerepel.

Betegség biztosítás: az ügyfélvásárolhat 360 napra szóló biztosítás szolgáltatást, mely baleset/betegség/karantén esetén nyújt védelmet az ellen, hogy az ügyfél érvényes bérletéből ne vesszek el napok. Orvosi igazolás alapján a leigazolt napokkal hosszabbíjuk meg az ügyfél betegségekor érvényes bérletét.

Klubtagsági "bérlet": a meghírdetett kedvezményeket bíztosítja a tulajdonosa részére.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint,

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

1. Általános információk, szerződés létrejötte

1.1 A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), Wellness Gate System Kft. a továbbiakban: Szolgáltató, és a vásárló, azaz a Megrendelő, illetve a megrendelő által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, a továbbiakban: “Ügyfél”.

1.2 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató http://prestigewellness.hu honlapján keresztül igénybe vehető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre.

A Szolgáltató honlapján keresztül elérhető szolgáltatások és termékek vásárlását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.3 A Szolgáltató honlapján történő vásárlás kizárólag elektronikus úton a http://prestigewellness.hu oldalon elhelyezett Megrendelés e-form, ill. Igénylő űrlap kitöltésével, a kötelező adatok megadásával és a vállalt fizetés teljesítésével lehetséges.

1.4 A termék megvásárlására irányuló Megrendelő űrlap elküldésével Szolgáltató és Ügyfél között automatikusan szerződés jön létre. A magyar nyelven létrejött megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet Szolgáltató a számviteli szabályoknak megfelelően dokumentál és fizetéstől számított 5 évig megőrzi.

1.5 Az Ügyfél a megrendelés, igénylés kitöltésével és elküldésével elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és az ÁSZF-t, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.6 A http://prestigewellness.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatások egy része nem regisztrációhoz kötött. Bizonyos szolgáltatások (pl. a csoportos órára helyfoglalás) igénybevételéhez szükséges email regisztráció, vagy a klubtagsági viszony igazolása (pl. törzsvendég kedvezmények). Az ÁSZF-ben leírtak szerint bárki jogosultságot szerezhet erre. A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata alapján kezeli.

1.7 A megrendelési és teljesítési folyamattal kapcsolatban felmerült kérdések esetén az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

  • Telefonszám: +36 (1) 888 3210
  • E-mail: info@oxygenfay. hu

 

1.8 Az Ügyfél, a vásárlójogai és kötelezettségei

Az Ügyfelet a termék vagy szolgáltatás megrendelését követően díjfizetési kötelezettség terheli. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét kizárólag bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A fizetést követően meghatározott időn belül számla kerül kiállításra, amelyet elektronikus úton e-számla formában kerül megküldésre a Vásárló részére. A díjak megfizetéséért teljes mértékben az Ügyfél / Vevő a felelős.

Amennyiben az ügyfél nem az interneten, hanem személyesen a fitneszteremben vásárol, akkor a fizetést készpénzzel, bankkártyával vagy előreutalással teljesítheti.

 

1.9 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató felelőssége a http://prestigewellness.hu honlapon közzétett tartalmak és információk a legjobb tudása szerint minden törvényi előírásnak megfeleljen. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az aktuális adatvédelmi előríásokról informálódjon és annak megfelelően gyűjtsön és kezeljen adatokat, miközben ezen információkat a felhasználókkal, az Ügyfeleivel megossza. A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által rosszul értelmezett információkból, az egyéb felhasználó általi hiányosságokból, valamint az általa közölt információ ellenére is rosszul végrehajtott feladatokból eredő hibákért és azok következményeiért. A honlapon elérhető tartalmak és információk saját tevékenység során tesztelt módszeren és adatokon alapul, amely során a Szolgáltató mindenkor a tisztességes üzleti magatartás szándékával, a legjobb tudása szerint jár el. Ennek érdekében Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a piacon elérhető legmegbízhatóbb analitikai szoftvereket használja. Azonban Szolgáltató nem felelős az analitikai szoftverek hibás működésére visszavezethető okok miatt, a használat során kapott hibás adatok felhasználásából adódó hibákért és azok következményeiért. Ilyen esetben a szoftvergyártó cég felhasználási feltételei az irányadóak.

 

2. A regisztráció kérdése

2.1 Az ingyenesen elérhető könyvek, dokumentumok stb. igénybevétele, valamint hírlevélre feliratkozás az adott oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges. A feliratkozási űrlapon Ügyfélnek vezetéknév és keresztnév, valamint email-cím megadása szükséges.

2.2 Az Ügyfél, azaz a Vásárló a http://prestigewellness.hu honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzat tartalmát megismerte és elfogadja és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását adja.

2.3 Az Ügyfél által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli. Az Ügyfél adatait módosíthatja a hírlevél adatmódosítási linkre kattintva. A regisztrált adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

 

3. A termékek és szolgáltatások

Szolgáltató a http://prestigewellness.hu honlapon keresztül, a jelen ÁszF alapján kínálja online vásárlásra bérlet-termékeit és az azokkal kapcsolatos információkat bocsájt az Ügyfelek részére, mint az online vásárlás, a leírások és akciók, és a regisztrációhoz kötött egyedi lehetőségek (pl. csoprtos órára helyfoglalás).

A fentieken kívül a Szolgáltató eseti, időszaki akciós ajánlatokat is tehet közzé a honlapon, amelyek az online vásárlással kapcsolatba kerülhetnek. Ezen ajánlatokra vonatkozó megállapodás a Szerződő Felek között ráutaló magatartással jön létre (mint pl. „Megveszem a bérletet”, vagy „Kérem a terméket” CTA gomb lenyomásával), a honlapon, az adatlapon, a landoló oldalon található áron és tartalommal. Az Ügyfél – a vásárló jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A Szolgáltató bérlet-termékeinek árai bruttó árak, az ÁFA tekintetében a törvényi előírásoknak megfeleően jár el. A honlapon, a landoló oldalakon, a termékek aloldalán és adatlapján megjelenített képek (lehetnek saját, image és stock fotók) eltérhetnek a valóságostól, és bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

 

3.1 Ismétlődő fizetéssel megrendelt termékek (megújuló bérletek)

Az első fizetéskor 30 napos bérletet adunk, ezt követően minden ismétlődő fizetéssel vásárolt bérlet a megelőző bérlet lejáratát követő nap indul és újabb 30 napig érvényes.

Az első fizetést követően 27. napon próbáljuk meg a kártyáját megterhelni a bérlet aktuális díjával. Amennyiben a 27. napon nem sikerül az összeget levonnunk, akkor a 28. és a 29. napon is megpróbáljuk. Amennyiben a lejáratig nem sikerül az összeget levonnunk, akkor az ismétlődő előfizetését megszakítjuk és az aktuális bérlet áron újra köthet ismétlődő fizetéses szerződést.

Az ismétlődő fizetést bármikor felmondhatja a következő linken: https://prestigewellness.hu/oldal/berlet-lemondasa-a-prestige-fitness-and-wellnessben

Az ismétlődő előfizetéseknél az Ön bankszámla kivonatán a Barion Payment Zrt. fog szerepelni, mint elfogadóhely. Ennek az az oka, hogy a Barion Payment Zrt. a kártyaelfogadó szolgáltató, a Wellness Gate System Kft. - a Prestige - Fitness és Wellness üzemeltetője semmilyen adathoz nem jut hozzá az Ön bankkártyájáról és nem is tárol semmilyen információt ezekről az adatokról.

 

4. A rendelés, igénylés menete

Ügyfél az online vásárlás e-formjának kitöltésével tudja igénylését elindítani, és az elektronikus átutalás teljesítésével rendezni. Fontos, hogy pontos adatok legyenek megadva, hiszem ezen adatok alapján történik a termékek és szolgáltatások számlázása. A megrendelésről Szolgáltató email-ben értesíti ügyfelet.

Az online vásárláskor vállalt díjak teljesítése átutalással vagy kizárólag bankkártyás fizetéssel lehetséges. A díjak teljesítését követően jogosult Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére, illetve termékek átvételére.

A sikeres fizetést követően Szolgáltató az elektronikusan elérhető termékek és szolgáltatások esetében hozzáférési adatokat email-ben küldi meg Ügyfél részére.

 

5. A megrendelt termékek és szolgáltatások díjának fizetési módja

A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése bankkártyás fizetéssel lehetséges. Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A Barion elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon.

A Braion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

 

6. A számlázás

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Az előfizetési díjak, egyéb szolgáltatások és termékértékesítésekről Szolgáltató elektronikus számlát vagy díjbekérőt köteles kiállítani, a díjak levonását, beérkezését követően 8 napon belül, amelyet elektronikus úton email-en keresztül juttat el Ügyfél részére. Ügyfél az elektronikus számla kiállítást kifejezetten elfogadja.

 

7. A megrendelt termékek és szolgáltatások díjának teljesítése

A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív funkcióval rendelkezik. A használatát még kényelmesebbé tehetjük egy rövid regisztrációt követően. A bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket.

A Megrendelő lap kitöltését követően az oldal átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát és a kártya hátoldalán található CVC kódot és egy működő email címet.

A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági funkcióként szolgált. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.

A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártya
  • Visa vagy Electron bankkártya
  • Amex bankkártya

 

Description: Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja,

 

A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN-I-1064/2013).

 

8. Az egyedi termékek ismertetője, a folyamatos teljesítéssel, azaz havonkénti fizetéssel bíró termékek (láncbérlet) vásárlási feltétele

Az online vásárlások között lehetőség van folyamatos, azaz havi teljesítés mellett speciális bérlet-termék (lásd „láncbérlet”) előfizetésére is. Ezen vásárlási forma a Szolgáltató előzetesen megkért jóváhagyásával indulhat el.

http://prestigewellness.hu

A folyamatos teljesítés, azaz a „láncbérlet” online fizetése azt jelneti, hogy a Szolgáltató az előfizetési díjakat havonként, mindig előre, egy meghatározott fizetési napon (előzetesen rögzített dátum szerint), a lejárati időn belül kapja meg az Ügyféltől. A határidőre történő, egyösszegű online előfizetés jelenti magát a vásárlást, amely során az esedékes bérlet-termék a választott fizetési szolgáltatón keresztül érkezik meg a Szolgáltató számlájára. Ezzel a szerződés Vevő (azaz Ügyfél) és az Eladó (azaz Szolgáltató) között határozatlan időtartamra jön létre, és a fizetési késedelem, vagy a fizetési megszakításával azonnal befejeződik.

 

9. Az elektronikus vásárlás lépései, a hitelesítés, a határidő és az átruházhatóság kérdése

A szolgáltató béret-termékei elektronikus formában (is) elérhetőek az online vásárlás során, és nincs egyéb fizikai megjelenésük. A Szolgáltató által kiállított bérletek a Wellness Gate System elnevezésű üzemeltetési szoftverben, a megvásárolt kondíciók szerint, az ügyfél egyedi fiókjába kerülnek feltöltésre. A megvásárolt bérletek nem rendelkeznek automatikus kezdési dátummal, csak egy előzetesen megadott, kötelező elindítási határidővel. A Szolgáltató mindig közzéteszi az adott bérlet-termék elindítására vonatkozó maximális időtartamot, amely minimum 14 nap és általában 30 nap, amelytől esetenként, egyedi akciók alkalmával eltérhet. Ez szabja meg, hogy a vásárlást végrehajtó Ügyfélnek (Vevőnek) mennyi ideje van a kívánt bérlet – szolgáltatás megkezdésére. A tranzakció biztonságos adatkezelése érdekében minden lépés másolásvédelemmel és a vásárlás beazonosítására vonatkozó azonosítóval van ellátva.

A termék a bankkártyás fizetés után néhány perccel a vásárló rendelkezésére állhat. A sikeres fizetést követően a Szolgáltató az egyedi vásárlási visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, elektronikus üzenet formájában. Ennek megérkezését követően a termék bármikor élesíthető, azaz a megvásárolt bérlet, a megadott indítási határidőn belül elindítható. Ha ez nem történik meg, és az Ügyfél és a határidő lejártát követően keresi meg a Szolgáltatót, akkor annak jogában áll eldönteni, hogy milyen feltétellel, ill. kondícióval hagyja jóvá a megvásárolt bérlet érvényesítését, esetleg beszámítását. Az Ügyfél (a Vevő) a Szolgáltató termékét kizárólag saját nevére, vagy a vásárláskor előzetesen megadott személy rászére vásárolhatja meg. A megvett, kifizetett bérlet - termékek nem átruházhatóak. Amennyiben a vásárlás hitelt érdemlően nem bizonyítható, úgy a Szolgáltató jogosult a letöltési link megküldésének megtagadására. A vásárlással Ügyfél az elektronikus kiadványokon korlátozott felhasználási jogot szerez. A leadott és teljesített rendelésektől való elállási jog gyakorlására az ÁszF-ben megfogalmazottak szerint van lehetőség.

 

10. Elállási jog, a vásárlás lemondásának feltétele és módja

A normál, azaz egyszeri - alkalmi online vásárlások, valamint a folyamatos havonkénti díjfizetés esetén lehetség van a megvett bérlet-termékek felmondására, de csak is akkor, ha

a) az Ügyfél (a Vevő) még nem kezdte meg használni a bérletet, és

b) még nem telt le a vásárlástól számított 90 nap.

Az Ügyfél az info@prestigewellness.hu címre írva kezdeményezheti, a fent leírtak szerint az előfizetése felmondását. A lemondáshoz az online előfizetés - megrendelése során az Ügyfél által megadott email címről, az egyéb beazonosításhoz szükséges adatokat tartalmazó email kerül megküldésével. A levélnek tartalmaznia kell az előfizetés lemondását, a megvásárolt termék pontos megnevezését és a vásárlásról szóló, fizetési bizonylatot, levelet vagy linket is. A másik lehetőség személyes megkeresés alapján, az Prestige Fitness and Wellness Központ recepcióján.

Az online előfizetés a felmondási idő utolsó napját követően szűnik meg. Ezzel egyidejűleg megszűnik Ügyfél hozzáférési joga is.

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten és/vagy súlyosan megszegi.

Abban az esetben, ha a vásárló mégsem szeretné felhasználni a megvásárolt bérletét, aminek minimum hossza 90 nap és
- már megkezdte a használatát, akkor lehetőséget biztosítunk, hogy más vendégre átruházza a használati jogát és ezért semmilyen költséget nem számítunk fel, egyetlen feltétele, hogy egyszerre az átadó és átvevő személyének is meg kell jelenni személyesen.

- még nem kezdte meg a használatát, de a vásárlástól számított 90 nap letelt, akkor  lehetőséget biztosítunk, hogy más vendégre átruházza a használati jogát és ezért semmilyen költséget nem számítunk fel.

11. Számlázás, e- számla kiállítás

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Az Ügyfelek (Vevők) jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adnak az elektronikus számlázáshoz.

 

12. Adatvédelem, hozzájárulás kérdése, hírlevél feliratkozás és leiratkozás

Szolgáltató elkötelezett a megfelelő ügyféltájékoztatás mellett. Ezért klubtagjai, azaz Vevői részére, a törvényi szabályozásnak megfelelően, az Ügyfelek jóváhagyása mellett, időnként hasznos információt juttathat el szöveges és hang üzenetek, hírlevelek formában. Ezek lehetnek tájékoztató jellegű, aktuális információk, speciális, eseti és általános reklámcélú tartalmak, valamint akciós ajánlatokat tartalmazó megkeresések. A szolgáltatások és termékek igénylése sroán Vásárló elfogadhatja, hogy a Szolgáltató hírlevelet és egyéb üzeneteket küldhessen részére. A hírlevél hozzájárulás bármikor visszavonható, azonnal törölhető, a levélben megtalálható leiratkozás linkre kattintva. Valamint az Ügyfél adati bármikor módosíthatóak, ugyancsak a levélben található módosító linkre kattintva. Továbbá az Ügyfélnek, a vásárlónak joga van bármikor kikérni az adatkezelési irányelvekről szóló tájékoztatást, valamint betekintést kérhet a személyes adatainak feldolgozásába és kezelésébe, és egyúttal bármikor kérheti azok törlését is. A fentiek a  2018. május 25-től életbe lépő (GDPR) egységes európai adatkezelési szabályozásnak figyelembevételével kerültek meghatározásra.

 

13. Hozzászólás, vélemény írása

A http://prestigewellness.hu honlapon megjelenő tartalmak (pl. órarend, árlista) eléréséhez nem szükséges regisztráció. Azokhoz az egyedi kérésekhez kell regisztráció (pl. név és emailcím), amelyeknél fontos kritérium az ügyfél beazonosíthatósága, mint pl. a csoportos órán való részvételhez szükséges helyfoglalás, vagy az elektronikus fizetéssel történő online vásárlás. A nyilvános üzenőfali bejegyzésekre, blogtartalomhoz való hozzászólásra akkor van lehetősége az Ügyfélnek, ha ott a felhasználói regisztráció, vagy azonosítást megadja, amely lehet név és e-mail cím, a social média esetén lehet az adott felhasználó profilja (personal account). A nevét a Szolgáltató nyilvánosságra hozhatja, ez fontos a bizalom és a tartalmak ellenőrizhetősége szempontjából. Előzetesen tájékoztatjuk erről a felhasználóinkat, hogy csak akkor írjanak hozzászólást, véleményt, ha ezeket a feltételeket elfogadták. Ezen hozzászólások tartalmáért, a megadott és közzétett nevek, e-mail cím valódiságáért Szolgáltató nem vállalhat felelőséget, de mindenkor fenntartja magának a jogot arra, hogy azokat a lehető legjobb tudása és igyekezete szerint moderálhassa és szűrhesse. Azaz minden olyan hozzászólást eltávolíthat, amelyek bántó, trágár jellegűek, törvénybe ütköző módon és tartalommal, mások személyiségi adatait, jogait és jó ízlését megsérthetik.

 

14. Kártérítési felelősség

A Szolgáltatót és Ügyfelét a törvényben megszabott kártérítési kötelezettség mellett, jelen megállapodással, a vásárolt termékek – szolgáltatások teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért csak a nekik tulajdonítható és felróható esetben terheli felelősség. Felek minden további kártérítési igényt az irányadó jogszabályok által lehetővé tett mértékben kizárnak.

 

15. Szerzői jogok, kapcsolt jogok

A http://prestigewellness.hu honlapon található minden tartalom a Wellness Gate System Kft. terméke, ezért szerzői jogi védelem alatt áll, a magyar és nemzetközi törvényeknek megfelelően. A felhasználó a honlap megtekintésével elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

16. Bérletek felhasználásához kapcsolódó jogok

A megvásárolt bérleteket (időszaki és alkalmas) csak az első alkalommal megadott személy használhatja fel, kivétel a 90 napnál hosszabb bérletek, amit egy felhasználó átruházhat egy másik felhasználóra egy alkalommal. A belépéskor a szolgáltató jogosult a személyt ellenőrizni, hogy jogosult felhasználója az adott bérletnek, beléptető kártyának/órának. Amennyiben nem a jogosult fél használja a bérletet, a szolgáltató jogosult a használat időtartamára 1 alkalmas belépőjegyet fizettetni az ügyféllel és az illegálisan használt kártyát/órát a rendszerből kitiltani, hogy a kártya/óra jogos tulajdonosát és a szolgáltatót se érje kár.

Az ügyfelek 2 lehetőség közül választhatnak az önállóan belépős bérleteknél:
1
. a kártyára a Suprema ujjlenyomatolvasóval egy számsort generálnak, mely csak a saját kártyáján tárolódik és semmilyen módon nem tartalmazza az ujjlenyomat képét és nem visszafejthető. Ez a számsor csak azt a célt szolgálja, hogy a beléptető kapun lévő kártyaolvasásnál az ügyfél az ujjával igazolja, hogy a kártya/óra, amit használni kíván, a saját tulajdona.
2. minden alkalommal a pultnál lépnek be, így igazolják, hogy a kártya a sajátjuk,

17. Alkalmazandó jog, a Felekre vonatkozó jogszabályok

A szerződésben álló Felekre és jelen megállapodásra a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan

a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről)

a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

a 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályai

az irányadóak.

Az esetlegesen felmerülő jogviták elbírálására a Felek jelen jogválasztása alapján a magyar bíróságok és hatóságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

18. Teljességi záradék

Jelen megállapodás a Feleknek a megállapodás tárgyában létrejött valamennyi feltételét tartalmazza. A jelen megállapodás megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a jelen megállapodás részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

19. Panaszkezelés

Az Ügyfél (Vevő) a termékkel, a Szolgáltató (Eladó) tevékenységével és a szolgáltassal kapcsolatos fogyasztói kifogásait és panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Prestige Fitness and Wellness Központ

  • Telefonszám:+36 20 771 2721
  • E-mail: info@oxygenfay. hu
  • Cím: 1139 Budapest, Fáy utca 45.

 

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:
 

  • Fogyasztóvédelmi Főosztály – amely 2017. január 1-től a Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatalának részeként működik

Címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1 450-2598

Email címe: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
 

  • Budapesti Békéltető Testület

Cím: Budapest, Krisztina krt. 99, 1016

Telefonszám: +36 1 488 2131

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Email címe: 
bekelteto.testulet@bkik.hu